Có 1 kết quả:

tù tội

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung việc phạm lỗi và bị giam.