Có 1 kết quả:

tù xa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xe chở người bị giam, từ nơi này tới nơi khác.