Có 1 kết quả:

tứ xứ

1/1

tứ xứ

giản thể

Từ điển phổ thông

mọi nơi, khắp nơi