Có 1 kết quả:

tứ bình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một bộ bốn bức tranh, hoặc viết chữ Hán.