Có 1 kết quả:

tứ duy

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chỉ bốn kỉ cương: lễ, nghĩa, liêm, sỉ. ◇Quản Tử 管子: “Hà vị tứ duy? Nhất viết lễ, nhị viết nghĩa, tam viết liêm, tứ viết sỉ” 何謂四維? 一曰禮, 二曰義, 三曰廉, 四曰恥 (Mục dân 牧民).
2. Bốn hướng: đông, nam, tây, bắc.

Một số bài thơ có sử dụng