Có 1 kết quả:

tứ chi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bốn nhánh của cơ thể, tức hai tay hai chân.

Một số bài thơ có sử dụng