Có 1 kết quả:

tứ sắc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên lối chơi bài lá, có bốn màu.

Một số bài thơ có sử dụng