Có 1 kết quả:

tín môn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cửa sọ, tức cái thóp, phần xương non phập phồng trên đầu trẻ thơ.