Có 1 kết quả:

nhân do

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái đầu mối gây nên sự việc.