Có 1 kết quả:

khốn hoặc

1/1

khốn hoặc

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bối rối, hoang mang, lúng túng