Có 1 kết quả:

khốn đốn

1/1

khốn đốn

giản thể

Từ điển phổ thông

khốn đốn, đình trệ