Có 1 kết quả:

cố chấp

1/1

cố chấp

giản thể

Từ điển phổ thông

cố chấp, khăng khăng, dai dẳng