Có 1 kết quả:

thai
Âm Hán Việt: thai
Âm Pinyin: tāi
Unicode: U+56FC
Tổng nét: 8
Bộ: vi 囗 (+5 nét)
Hình thái: ⿴
Nét bút: 丨フフノ丨フ一一
Thương Hiệt: WIR (田戈口)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 1

1/1

thai

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. cái thai, bào thai
2. có thai, có mang, có chửa

Từ điển Thiều Chửu

Như 胎

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ 胎.