Có 1 kết quả:

quốc vương

1/1

quốc vương

giản thể

Từ điển phổ thông

vua, quốc vương