Có 1 kết quả:

quốc tịch

1/1

quốc tịch

giản thể

Từ điển phổ thông

quốc tịch