Có 1 kết quả:

đồ hoạ

1/1

đồ hoạ

giản thể

Từ điển phổ thông

đồ hoạ, vẽ