Có 1 kết quả:

quốc táng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Được chôn cất linh đình, do nhà nước đứng ra lo liệu.