Có 1 kết quả:

quốc tế thái không trạm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Trạm Không gian Quốc tế. § Tiếng Anh: International Space Station.