Có 1 kết quả:

quốc hương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thứ hoa thơm, tiêu biểu cho cả một nước — Chỉ người con gái cực đẹp. Cũng như Quốc sắc 國色.

Một số bài thơ có sử dụng