Có 1 kết quả:

viên hồ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một khúc của đường tròn, danh từ toán học của ta gọi là Cung.