Có 1 kết quả:

viên nguyệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trăng tròn — Chỉ người thiếu nữ vừa tới thời kì đẹp đẽ nhất.

Một số bài thơ có sử dụng