Có 1 kết quả:

viên quy

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái thước tròn của người thợ mộc thời cổ — Dụng cụ để vẽ hình tròn, tức cái Compas.

Một số bài thơ có sử dụng