Có 1 kết quả:

đoàn tiêu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lều tranh hình tròn. ◇Kỉ Quân 紀昀: “Nông phu Trần Tứ, hạ dạ tại đoàn tiêu thủ qua điền” 農夫陳四, 夏夜在團焦守瓜田 (Duyệt vi thảo đường bút kí 閱微草堂筆記, Loan dương tiêu hạ lục tứ 灤陽消夏錄四).