Có 1 kết quả:

thổ nghi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sự thích hợp của từng vùng đất với việc sinh sống của người, và việc trồng trọt cây cỏ. Ta thường đọc trại là Thổ ngơi.

Một số bài thơ có sử dụng