Có 1 kết quả:

tại ý

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lưu ý, chú ý. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Nhị đệ thiết nghi tiểu tâm tại ý, vật phạm Tào công quân lệnh” 二弟切宜小心在意, 勿犯曹公軍令 (Đệ thập cửu hồi) Hai em nên lưu ý cẩn thận, chớ phạm vào quân lệnh Tào Công.
2. Để ý, có điều lo nghĩ trong lòng, bận tâm. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Kim kiến Hương Lăng tràng lai, dã lược hữu ta tàm quý, hoàn bất thập phần tại ý” 今見香菱撞來, 也略有些慚愧, 還不十分在意 (Đệ bát thập hồi) Nay thấy Hương Lăng đi sầm vào phòng, (Tiết Bàn bị bắt gặp quả tang) cũng có hơi xấu hổ, nhưng thật ra hắn không để ý gì cho lắm.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Để lòng dạ vào.

Một số bài thơ có sử dụng