Có 1 kết quả:

tại xa

1/1

tại xa

giản thể

Từ điển phổ thông

ở trên xe, ở trên tàu