Có 2 kết quả:

địa đáiđịa đới

1/2

địa đái

giản thể

Từ điển phổ thông

khu vực, đới, miền, vùng

địa đới

giản thể

Từ điển phổ thông

khu vực, đới, miền, vùng