Có 1 kết quả:

địa thảm

1/1

địa thảm

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tấm thảm trải sàn