Có 1 kết quả:

địa ngục

1/1

địa ngục

giản thể

Từ điển phổ thông

địa ngục, âm phủ, âm ty