Có 1 kết quả:

địa cầu

1/1

địa cầu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

Trái Đất

Từ điển trích dẫn

1. Trái đất. § Hành tinh lớn thứ ba trong Thái Dương hệ. Cũng viết là “địa cầu” 地毬.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trái đất.