Có 1 kết quả:

địa bì

1/1

địa bì

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

mảnh đất, miếng đất, khu đất