Có 1 kết quả:

địa tích

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Mạch núi, dãy núi.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xương sống của trái đất, chỉ núi, dãy núi.