Có 1 kết quả:

địa chí

1/1

địa chí

phồn thể

Từ điển phổ thông

sách ghi chép về một địa danh

Từ điển trích dẫn

1. Sách thời cổ biên chép về dân phong, sản vật, địa thế các địa phương. § Cũng viết là “địa chí” 地志.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loại sách về địa lí. Chữ Chí cũng viết 志.