Có 1 kết quả:

địa thiết

1/1

địa thiết

phồn thể

Từ điển phổ thông

tàu điện ngầm