Có 1 kết quả:

địa thiết trạm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Trạm xe điện hầm (tiếng Anh: underground station).