Có 1 kết quả:

địa lôi

1/1

địa lôi

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

quả mìn

Từ điển trích dẫn

1. Mìn, chất tạc đạn chôn giấu dưới mặt đất, khi người hoặc xe đi ngang, chạm vào sẽ phát nổ sát hại.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chất nổ chôn dưới đất. Mìn.

Một số bài thơ có sử dụng