Có 1 kết quả:

địa đầu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Vùng đất, địa phương, xứ sở.
2. Phương diện. ◇Chu Tử ngữ loại 朱子語類: “Giá cá đạo lí, các tự hữu địa đầu, bất khả chỉ tựu nhất diện thuyết” 這個道理, 各自有地頭, 不可只就一面說 (Tổng luận vi học chi phương 總論為學之方) Các đạo lí đó, mỗi thứ có một khía cạnh, không thể theo về một mặt mà nói được.
3. Một thứ thuế ngày xưa. ◎Như: Đời Đường có “thanh miêu địa đầu tiền” 青苗地頭錢 đánh thuế trên diện tích (bao nhiêu mẫu) ruộng lúa.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vùng cuối của một vùng đất — Vùng đất.

Một số bài thơ có sử dụng