Có 1 kết quả:

địa hoàng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một thứ cây dùng làm vị thuốc Bắc.