Có 1 kết quả:

kiên cố

1/1

kiên cố

giản thể

Từ điển phổ thông

kiên cố, vững chắc