Có 2 kết quả:

đàmđàn
Âm Hán Việt: đàm, đàn
Tổng nét: 7
Bộ: thổ 土 (+4 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: 一丨一一一フ丶
Thương Hiệt: GMMI (土一一戈)
Unicode: U+575B
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: cao

Âm đọc khác

Âm Pinyin: tán ㄊㄢˊ
Âm Nôm: đàn
Âm Quảng Đông: taan4

Tự hình 2

Dị thể 8

1/2

đàm

giản thể

Từ điển phổ thông

cái vò rượu

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Hũ, vò (rượu): 酒壜 Hũ rượu.

đàn

giản thể

Từ điển phổ thông

đàn cúng tế

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 壇.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Đàn tế (thời xưa): 天壇 Đàn tế trời, Thiên đàn;
② Chỉ giới văn nghệ, giới thể dục thể thao...: 文壇 Văn đàn, làng văn.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 壇