Có 1 kết quả:

Âm Hán Việt:
Âm Pinyin:
Âm Nôm:
Unicode: U+575E
Tổng nét: 7
Bộ: thổ 土 (+4 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 一丨一ノフフ一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: trung bình
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: trung bình

Tự hình 2

Dị thể 4

1/1

giản thể

Từ điển phổ thông

1. lô cốt phòng giặc cướp
2. núi trong nước

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 塢.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 塢

Từ điển Trần Văn Chánh

① Ụ: 船塢 Ụ tàu;
② Luỹ. Cv. 隖.