Có 1 kết quả:

thản nhiên

1/1

thản nhiên

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thản nhiên, bình thản, điềm tĩnh, lòng không vướng víu gì

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cứ bình thường như cũ, không có gì thay đổi.

Một số bài thơ có sử dụng