Có 1 kết quả:

lục
Âm Hán Việt: lục
Âm Pinyin:
Unicode: U+5774
Tổng nét: 8
Bộ: thổ 土 (+5 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿱
Nét bút: 一丨一ノ丶一丨一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 2

Dị thể 1

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đống đất lớn, gò đất lớn.