Có 3 kết quả:

bôiphuphù
Âm Hán Việt: bôi, phu, phù
Tổng nét: 10
Bộ: thổ 土 (+7 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: 一丨一ノ丶丶ノフ丨一
Thương Hiệt: GBND (土月弓木)
Unicode: U+57BA
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Âm đọc khác

Âm Pinyin: , pēi, pōu, póu
Âm Quảng Đông: fu1, pau4

Tự hình 1

Dị thể 1

1/3

bôi

phồn thể

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Khu ngoài thành. § Cũng như “phu” 郛.
2. (Tính) To, lớn.
3. Một âm là “bôi”. (Danh) Khuôn làm đồ gốm. § Như chữ “bôi” 坯.

phu

phồn thể

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Khu ngoài thành. § Cũng như “phu” 郛.
2. (Tính) To, lớn.
3. Một âm là “bôi”. (Danh) Khuôn làm đồ gốm. § Như chữ “bôi” 坯.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bức tường nhỏ ở ngoài bức thành lớn — Một âm là Phù. Xem Phù.

phù

phồn thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái khuôn để chế tạo đồ gốm — To lớn — Một âm là Phu. Xem Phu.