Có 1 kết quả:

thành môn

1/1

thành môn

giản thể

Từ điển phổ thông

cổng thành, cửa thành