Có 1 kết quả:

chấp dịch

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chỉ người theo hầu hoặc thị giả.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người theo hầu.