Có 2 kết quả:

bồi bổbồi bổ

1/2

Từ điển trích dẫn

1. Vun bón, bồi dưỡng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vun đất và vá áo. Ý nói giúp thên vào.