Có 1 kết quả:

cơ đốc

1/1

cơ đốc

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chúa Jesus của đạo Thiên Chúa

Từ điển trích dẫn

1. Phiên âm tiếng Anh "Christ", tức Chúa Cứu Thế.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phiên âm tiếng Christ, tức Chúa cứu thế. Tôn giáo thờ chúa cứu thế gọi là Cơ đốc giáo.