Có 1 kết quả:

nghiêu thiên thuấn nhật

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trời Nghiêu ngày Thuấn, chỉ đời thái bình thịnh trị.