Có 1 kết quả:

tố giao

1/1

tố giao

phồn thể

Từ điển phổ thông

keo dán nhựa